ANALYSE KIMBELL ART MUSEUM

Kimbell art (www.behance.net)

Voor de module analyseren 5 werd ons een opdracht gegeven om een sociaal project te gaan analyseren. Hiervoor moesten zoals bij voorafgaande opdrachten schema’s worden opgesteld die het project meer leesbaar maken. Dit jaar werd er als extra opdracht meegegeven dat we een 3D volume (maximaal 15x15cm) moeten maken waarin alle aspecten van het project in terugkomen en deze duidelijke leesbaar zijn zonder er een maquette van te maken.

Ik ging samen aan de slag met medestudent Sebastiaan Venken en we kozen om Kimbell art museum van architect Louis Khan te gaan analyseren.

De schema’s die we opmaakten van kimbell art:

  • volumeschema
  • conceptschema
  • plananalyse schema’s
  • organogrammen

De schema’s moeten worden afgedrukt op steekkaartjes van 15x15cm. We wilden een visueel geheel vormen tussen de verschillende kaartjes, hiervoor maakten we gebruik van de belangrijkste aspecten van het project. Lichtinval en het gebruik van beton met een bekleding van travertijn steen. Op elk kaartje wordt een structuur van travertijnsteen als achtergrond verwerkt in combinatie met een typische lichtinval die voorkomt in het gebouw. Als afwerking en ludieke toets hebben we een afbeelding van L. Khan rechts onderaan op elk kaartje gezet terwijl hij wijst naar het te bespreken schema.

De 3D synthese

lichtinval was voor dit project waarschijnlijk de grootste factor, we wilden dit dus zeker op de 1 of andere manier terugbrengen in onze 3D.